Mục lục – Cuộc sống hoang đường của tôi


Posted by Thác Vũ Yên Lan

Cuộc sống hoang đường của tôi

Tác giả: Kỳ Sâm

Nội dung: đam mỹ, hiện đại, chính kịch, cường công, cường thụ, có H, HE

CP: chính Cốc Vũ x Kha Thành, phụ Quản Nghiêu x Hạ Hạo Thiên.

Dịch: QT trung khuyển công  x google tạc mao thụ

Edit: Vĩ Vĩ, Mộc Phi Tuyết, Tiểu Bạch, Thác Vũ Yên Lan

BetaTrang Kì

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn  Tiếp tục đọc