Thiên vương II – 01

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Editor: Mộc Phi Tuyết

Beta: TrangKi

Chương 1: Tình hình trên địa cầu.

bcd2254e83f6dea1.jpg

Tiếng báo động đỏ vang lên.
Tề Triệu cùng Thẩm Ngọc Lưu từ trong giấc mộng tỉnh dậy, vội vàng chạy tới chiến hạm. Họ nhìn thấy trên màn hình điều khiển đối diện lập loè hai làn sóng màu xanh lục cùng rất nhiều chấm tròn, một trái một phải phong kín lấy Hải Tinh phi thuyền.. Tiếp tục đọc