List Đam Mỹ Đang Edit

Posted by Thác Vũ Yên Lan

LIST ĐAM MỸ ĐANG TIẾN HÀNH

UragiriWaBokuNoNamaeWoShitteiru.jpg

1 Atlantis

922578-bigthumbnail.jpg

2 Bổn Vương Là Đệ Nhất Thiên Hạ

betrayal_knows_my_name9

3 Hoa Hồng Chi Danh

betrayal_knows_my_name53.jpg

4 Mãng Niên Hoa

images (1).jpg

5 Đế Đô Dị Sự Lục

Uragiri.wa.Boku.no.Namae.wo.Shitteiru.full.776654.jpg

6 Phu Phu Chi Ước (Ước Hẹn Phu Phu)

Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru.jpg

7 Trọng Sinh Chi Ách Ba Lão Công

zpJ8EafplgVQ9K8WOLl1tOG3HXo.jpg

8 Trường Tương Tư

images (2).jpg

9 Yên Tri Phi Hồ

images

10 Thủy Mẫu

2