Mục Lục – Đế đô dị sự lục

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Đế Đô Dị Sự Lục

Tạm dịch: Ký lục chuyện lạ đế đô — Ghi chép chuyện lạ ở đế đô

Tác giả: Hương Tiểu Mạch

Biên tập: Mi Mi, Lâm Uyên, Ánh Cung, Vũ

Beta: Thác Vũ Yên Lan, Cuồng Thất

Nguồn: Lâm Phong

Tình trạng bản raw: Hoàn

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

Tiến độ: Tùy hứng

Số chương: 98 chap

Thể loại: Phúc hắc cao vũ lực trị lưu manh ngạo kiều công vs bạch phú soái trầm cảm si tình thụ, 1×1, HE. Tiếp tục đọc