Phu phu chi ước – 8

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Chương 8: Cùng người nào đó ở phòng tình nhân.

Editor: Mộc Phi Tuyết

Beta: Lâm Uyên

5-1452617907948.gif

Nghe thấy Diệp Trình Vũ nói “nụ hôn đầu tiên”, Phương Tuấn đột nhiên sinh ra cảm giác bị kiềm hãm. Tiếp tục đọc