Gợi Ý Pass YTPH

Posted by Thác Vũ Yên Lan

Vì pass khó, mình sẽ gợi ý một chút. Có xin thêm gợi ý, xin lỗi mình không trả lời đâu. Các bạn vào mục pass tìm, đọc bình luận, có bạn giải được rồi đó là pass c10, tiếp tục dùng gg share ra vs pass đó, bạn sẽ tìm được pass c9.